+48 601 422 812 biuro@pkskatowice.pl

POSTĘPOWANIA OFERTOWE

 

Postępowania ofertowe

Protokół Komisji z wyboru najkorzystniejszej oferty z 12.05.2020

Protokół z otwarcia ofert w dniu 24.04.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na

modernizację pokrycia dachu i świetlików Budynku Hali Stacji Obsługi PPT PKS S.A.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 –  Zestawienie kosztów

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Informacja RODO

Wzór umowy

__________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup urządzenia

do montażu i demontażu kół pojazdów ciężarowych dla Serwisu Ogumienia

Zaproszenie do złożenia oferty

Umowa dostawy i montażu urządzenia

Załącznik nr 1 – Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – informacja RODO

__________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty remont pokrycia dachu i świetlików

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówia remont dachu i świetlików

Zproszenie do złożenia oferty

Umowa o roboty budowlane

Załącznik nr 1 str. 1

Załącznik nr 1 str. 2

Załącznik nr 1 str. 3

Załącznik nr 1 str. 4

Załącznik nr 2 formularz oferty

Załącznik nr 5 informacja RODO

__________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty remont nawierzchni hali magazynowe

PLIKI DO POBRANIA:

WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – informacja RODO

__________________________________________

Wynik do “Postępowanie ofertowe cząstkowy remont drogi”

Wynik postępowania ofertowego

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 mapa

Załącznik nr 4 informacja RODO

 

Skontaktuj się z nami!

+48 601 422 812

Zadzwoń
Nawiguj