+48 601 422 812 biuro@pkskatowice.pl

POSTĘPOWANIA OFERTOWE

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Katowicach zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2023 i 2024 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań.

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty

__________________________________________

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów
Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. z siedzibą w Katowicach
zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022.

Zaproszenie do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty

__________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty – Modernizacja istniejącego dźwigu osobowo-towarowego zainstalowanego w Budynku Stacji Obsługi PPT PKS S.A. z siedzibą w Katowicach.

Zapytanie ofertowe

Formularz złożenia oferty

Oświadczenie wykonawcy

Informacja RODO

__________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty na remont łazienki w budynku Stacji Obsługi.

Ogłoszenie o wyniku postępowania na Remont łazienki w budynku Stacji Obsługi.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 –  Zestawienie zakresu prac do wykonania

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Informacja RODO

__________________________________________

Protokół Komisji z wyboru najkorzystniejszej oferty z 12.05.2020

Protokół z otwarcia ofert w dniu 24.04.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na

modernizację pokrycia dachu i świetlików Budynku Hali Stacji Obsługi PPT PKS S.A.

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 –  Zestawienie kosztów

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Informacja RODO

Wzór umowy

__________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup urządzenia

do montażu i demontażu kół pojazdów ciężarowych dla Serwisu Ogumienia

Zaproszenie do złożenia oferty

Umowa dostawy i montażu urządzenia

Załącznik nr 1 – Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – informacja RODO

__________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty remont pokrycia dachu i świetlików

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówia remont dachu i świetlików

Zproszenie do złożenia oferty

Umowa o roboty budowlane

Załącznik nr 1 str. 1

Załącznik nr 1 str. 2

Załącznik nr 1 str. 3

Załącznik nr 1 str. 4

Załącznik nr 2 formularz oferty

Załącznik nr 5 informacja RODO

__________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty remont nawierzchni hali magazynowe

PLIKI DO POBRANIA:

WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – informacja RODO

__________________________________________

Wynik do „Postępowanie ofertowe cząstkowy remont drogi”

Wynik postępowania ofertowego

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 mapa

Załącznik nr 4 informacja RODO

 

Skontaktuj się z nami!

+48 601 422 812

Zadzwoń
Nawiguj