+48 601 422 812 biuro@pkskatowice.pl

OGŁOSZENIA – PRACA

 

Oferty pracy 

 

30.11.2020

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

MIEJSCE PRACY: Katowice

Spółka Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. w Katowicach o ugruntowanej pozycji na rynku świadcząca usługi z branży motoryzacyjnej poszukuje kandydatów na stanowisko.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Przygotowanie, organizacja i nadzór nad robotami remontowo budowlanymi i instalacyjnymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne,
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji administracyjnej, eksploatacyjnej i technicznej Nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • Nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości,
 • Zarządzanie dokumentacją formalno-prawną oraz techniczną dotyczącą nieruchomości,
 • Nadzór nad wykonywaniem okresowych przeglądów technicznych nieruchomości,
 • Sporządzanie sprawozdań,
 • Udział w procesie rozliczania mediów,
 • Reagowanie w sytuacjach awaryjnych i bieżące usuwanie zgłoszonych usterek,
 • Pozyskiwanie nowych klientów dla spółki,
 • Bieżący kontakt z Najemcami oraz budowanie pozytywnych relacji z Klientem,
 • Prowadzenie bazy BDO,
 • Opracowanie bieżących raportów na potrzeby Zarządu,

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne, min. średnie,
 • Znajomość zagadnień związanych z eksploatacją nieruchomości przemysłowych i rozliczaniem mediów,
 • 4 letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych oraz z zakresu zarządzania budynkiem,
 • Orientacja biznesowa i pro-kliencka,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • Znajomość obsługi komputera programy Windows MS Office,

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby, które chcą podjąć współpracę prosimy o przesłanie CV i
listu motywacyjny na adres email:
praca@pkskatowice.com.pl 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PPT PKS S.A. ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@pkskatowice.com.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
 3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
 6. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
 7. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 8. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 9. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PPT PKS S.A. informuje, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PPT PKS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny. Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PPT PKS S.A. przetwarzają te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

PPT PKS S.A. informuje, że złożenie oferty pracy oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

27.11.2020

KIEROWNIK ZAPLECZA TECHNICZNEGO

MIEJSCE PRACY: Katowice

Spółka Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. w Katowicach o ugruntowanej pozycji na rynku świadcząca usługi z branży motoryzacyjnej poszukuje kandydatów na stanowisko KIEROWNIK ZAPLECZA TECHNICZNEGO.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Realizowanie założonych planów świadczonych usług i sprzedaży towarów,
 • Budowanie i zarządzanie podległym zespołem,
 • Wdrażanie strategii organizacji,
 • Rozwijanie zakresu świadczonych usług i sprzedaży towarów,
 • Planowanie wydatków i optymalizacja kosztów,
 • Raportowanie efektów pracy,
 • Motywowanie zespołu i podwyższanie jego efektywności oraz jakości pracy,
 • Szeroka współpraca w celu właściwego przebiegu procesu sprzedaży,
 • Bieżące organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji sprzętu Spółki.

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem (min. 10 osobowym) min. 2 lata,
 • Wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i przywódczych
 • Wysokie umiejętności sprzedażowe,
 • Umiejętność myślenia strategicznego, w tym wysoki poziom umiejętności analitycznych
 • Orientacja biznesowa i pro-kliencka,
 • Wykształcenie min. średnie
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zespołu,
 • Inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • Znajomość obsługi komputera programy Windows MS Office,

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby, które chcą podjąć współpracę prosimy o przesłanie CV i
listu motywacyjny na adres email:
praca@pkskatowice.com.pl 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PPT PKS S.A. ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@pkskatowice.com.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
 3. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 5. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
 6. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:
 7. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 8. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
 9. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

PPT PKS S.A. informuje, że w procesie rekrutacji mają prawo przetwarzać zakres Państwa danych określony w Kodeksie Pracy w art. 22¹ tj.: imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane te są przetwarzane przez PPT PKS S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. ze względu na obowiązek prawny. Wszelkie dane, które wykraczają poza wskazany powyżej zakres, kandydat przekazuje dobrowolnie, a PPT PKS S.A. przetwarzają te dane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody kandydata na przetwarzanie tych danych.

PPT PKS S.A. informuje, że złożenie oferty pracy oznacza wyrażenie zgody na  przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy. Chodzi o dane takie jak: zdjęcie, zainteresowania, numer telefonu, adres mailowy, data i miejsce urodzenia, status rodzinny i inne, które kandydat chce przekazać w swojej ofercie.

 

 

PRACOWNIK SERWISU OGUMIENIA/MECHANIK

MIEJSCE PRACY: Katowice

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za wykonywanie usług z zakresu serwisu ogumienia i drobnej mechaniki samochodowej.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne samochodowe,
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika serwisu ogumienia, mechaniki pojazdów,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B,
 • obsługa komputera.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • praca w systemie zmianowym,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przjazna atmosfera w profesjonalnym zespole.

 

Zainteresowane osoby, które chcą podjąć współpracę prosimy o przesłanie CV na adres email: biuro@pkskatowice.com.pl lub na adres siedziby: PPT PKS S.A., ul. Róździeńska 41, 40-382 Katowice z dopiskiem “Praca serwis ogumienia”.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie.

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 833).

Pobierz ofertę pracy w PDF

 

Skontaktuj się z nami!

+48 601 422 812

Zadzwoń
Nawiguj