+48 601 422 812 biuro@pkskatowice.pl

Rejestr akcjonariuszy

Zapoznaj się z naszą ofertą.

O spółce

Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A.

ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice
NIP: 634-000-32-71
REGON: 000616089

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000087670 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Akcjonarjat (akcjonarjusze)

1. Kapitał zakładowy

– Wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 3.600.000 PLN

– Ilość wyemitowanych akcji 360.000

– Wartość nominalna 10,00 PLN

– Główni akcjonariusze: 100% Skarb Państwa

 

2. Dematerializacja akcji

– W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 stycznia 2021 r.

– Więcej informacji w sprawie dematerializacji można uzyskać kontaktując się z Pełnomocnikiem Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – Prezes Zarządu Grzegorz Janawa

– Kontakt do Pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami – tel. 32/255-29-84,Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Roździeńska 41, 40-382 Katowice, biuro@pkskatowice.com.pl

3. Rejestr akcjonariuszy 

4. Walne Zgromadzenia

Adres

ul. Róździeńska 41
40-382 Katowice

Telefon

Biuro obsług klienta

+48 601 422 812

+48  32 255 31 64 wew. 100

Email

biuro@pkskatowice.com.pl

Godziny pracy informacji

Pon.-Pt.  8.00-16.00
Sob. Nieczynne
Niedz. Nieczynne

KONTAKT DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW ORAZ GODZINY ICH OTWARCIA ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE OFERTA.

Formularz kontaktowy

Zadzwoń
Nawiguj