+48 601 422 812 biuro@pkskatowice.pl

Okręgowa stacja

kontroli pojazdów

Zapoznaj się z naszą ofertą.

OSKP

PKS KATOWICE dysponuje nowoczesną oddaną do użytku w 2015 roku Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów nr SK/012. Jest uprawniona do wykonywania obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych samochodów wszystkich typów i marek, przyczep, naczep oraz ciągników rolniczych, a także do badania pojazdów zasilanych gazem. Okręgowa stacja kontroli pojazdów oferuje pełen zakres badań technicznych.

1. OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE:

motocykli i motorowerów

samochodów osobowych

samochodów ciężarowych i specjalnych

ciągników samochodowych

przyczep, naczep ciężarowych i specjalnych

autobusów, ciągników i przyczep rolniczych

2. PIERWSZE BADANIE TECHNICZNE:

pojazdów sprowadzonych z zagranicy

pojazdów zabytkowych

pojazdów typu SAM

pojazdów wycofanych z ruchu drogowego i zgłoszonych do ponownej rejestracji

3. DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE:

VAT 1, 2, 3 lub 4 (wymogi art. 86 ust. 4 ustawy o VAT)

pojazdów z instalacją gazową

taksówek

pojazdów uprzywilejowanych

pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne

pojazdów uczestniczących w kolizji, wypadku drogowym

pojazdów z zatrzymanym przez policję dowodem rejestracyjnym

pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych

pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy

ustalanie nieznanych danych technicznych pojazdów

sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojazdach: geometrii kół, amortyzatorów, luzów w zawieszeniu, toksyczności spalin, świateł mijania i drogowych itp.

4. WYBIJANIE NUMERÓW NADWOZIA I WYKONYWANIE TABLICZEK ZASTĘPCZYCH

Czy wiesz, że…?

W naszej stacji kontrol pojazdów, możesz wykonać badania techniczne każdego pojazdu. Motorowery, samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągniki, pojazdy specjalne i wiele innych. Nasza wykwalifikowana kadra zadba o bezpieczeńśtwo Twojego pojazdu. 

 

KOD OPIS BADANIA – OKRESOWE BADANIE TECHNICZNE NETTO VAT BRUTTO
1. Opłata ewidencyjna (nie podlegająca podatkowi VAT)      1,00 zł      1,00 zł
1.1. motocykl, ciągnik rolniczy     50,41 zł   11,59 zł     62,00 zł
1.2. samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t DMC, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)     79,67 zł   18,33 zł     98,00 zł
1.3. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.   124,39 zł   28,61 zł   153,00 zł
1.4. samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy   143,09 zł   32,91 zł   176,00 zł
1.5. autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą   161,79 zł   37,21 zł   199,00 zł
1.6. przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.     32,52 zł     7,48 zł     40,00 zł
1.7. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.     40,65 zł     9,35 zł     50,00 zł
1.8. przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.     56,91 zł   13,09 zł     70,00 zł
1.9. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.     63,41 zł   14,59 zł     78,00 zł
1.10. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c.   132,52 zł   30,48 zł   163,00 zł
1.11. przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.   143,90 zł   33,10 zł   177,00 zł
1.12. pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)     69,11 zł   15,89 zł     85,00 zł
1.13. taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)     34,15 zł     7,85 zł     42,00 zł
1.14. pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)     40,65 zł     9,35 zł     50,00 zł
1.15. pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)     51,22 zł   11,78 zł     63,00 zł
1.16. pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)     39,02 zł     8,98 zł     48,00 zł
1.17. tramwaj – wagon silnikowy   268,29 zł   61,71 zł   330,00 zł
1.18. tramwaj – wagon przegubowy   321,14 zł   73,86 zł   395,00 zł
1.19. tramwaj – wagon doczepny czynny   203,25 zł   46,75 zł   250,00 zł
1.20. tramwaj –  wagon doczepny bierny     89,43 zł   20,57 zł   110,00 zł
1.21. trolejbus – badania elektryczne2)     93,50 zł   21,50 zł   115,00 zł
1.22. motorower     40,65 zł     9,35 zł     50,00 zł
1.23. pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej     50,41 zł   11,59 zł     62,00 zł
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1. skuteczności i równomierności działania hamulców     16,26 zł     3,74 zł     20,00 zł
2.2. skuteczności działania hamulców tramwaju     97,56 zł   22,44 zł   120,00 zł
2.3. skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu     40,65 zł     9,35 zł     50,00 zł
2.4. ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania     11,38 zł     2,62 zł     14,00 zł
2.5. połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu     16,26 zł     3,74 zł     20,00 zł
2.6. toksyczności spalin     11,38 zł     2,62 zł     14,00 zł
2.7. poziomu hałasu     16,26 zł     3,74 zł     20,00 zł
2.8. geometrii kół jezdnej osi     29,27 zł     6,73 zł     36,00 zł
2.9. działania amortyzatorów jednej osi     11,38 zł     2,62 zł     14,00 zł
2.10. wszystkich innych usterek łącznie     16,26 zł     3,74 zł     20,00 zł
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
4.1. określenie usterki technicznej, warunków technicznych (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)     16,26 zł     3,74 zł     20,00 zł
4.2. po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)     76,42 zł   17,58 zł     94,00 zł
4.3. dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym     41,46 zł     9,54 zł     51,00 zł
5. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
5.1. co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)     16,26 zł     3,74 zł     20,00 zł
5.2. po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)     76,42 zł   17,58 zł     94,00 zł
6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
6.1. w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badanie specjalistyczne)     92,68 zł   21,32 zł   114,00 zł
6.2. który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)     34,15 zł     7,85 zł     42,00 zł
6.3. który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)     40,65 zł     9,35 zł     50,00 zł
6.4. który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)     69,11 zł   15,89 zł     85,00 zł
6.5. autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)   102,44 zł   23,56 zł   126,00 zł
6.6. do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)     39,02 zł     8,98 zł     48,00 zł
6.7. w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym     66,67 zł   15,33 zł     82,00 zł
6.8. o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym     40,65 zł     9,35 zł     50,00 zł
6.9. skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji     48,78 zł   11,22 zł     60,00 zł
6.10. pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego     76,42 zł   17,58 zł     94,00 zł
6.11. pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym     40,65 zł     9,35 zł     50,00 zł
6.12. dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego     97,56 zł   22,44 zł   120,00 zł
7. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
7.1. prawodłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)     28,46 zł     6,54 zł     35,00 zł
7.2. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)     17,07 zł     3,93 zł     21,00 zł
7.3. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)     39,02 zł     8,98 zł     48,00 zł
7.4. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)     33,33 zł     7,67 zł     41,00 zł
7.5. czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)     33,33 zł     7,67 zł     41,00 zł
7.6. wykonanie numeru nadwozia     39,84 zł     9,16 zł     49,00 zł
7.7. wykonanie numeru silnika     39,84 zł     9,16 zł     49,00 zł
7.8. wykonanie tabliczki i jej umieszczenie     29,27 zł     6,73 zł     36,00 zł
7.9. sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych     66,67 zł   15,33 zł     82,00 zł
7.10. pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)   207,32 zł   47,68 zł   255,00 zł
OBJAŚNIENIA DODATKOWE
1) w przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli
2) pozostałe badania jak dla autobusu
3) w przypadku, gdy opłata za badanie techniczne powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1. i 5.1. tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli
4) opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym
5) opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy
UŻYTE W TEKŚCIE SKRÓTY OZNACZAJĄ
m.w. – masa własna pojazdu
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu

¹

 

OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE TYPY POJAZDÓW

Serdecznie zapraszamy!

Zadzwoń do nas

+48 723 102 558

Zadzwoń do nas

+48 723 102 558

Godziny pracy OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW NR SK/012

Poniedziałek–Piątek 06.30–20.00

Sobota 07.00–13.00

Niedziela Nieczynne

Tel. +48 32 781 00 22

Tel. +48 32 255 31 64 wew. 330

e-mail: oskp@pkskatowice.com.pl

Zadzwoń
Nawiguj